CSIRT Talex

CSIRT Talex to komercyjny zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa
(ang. Computer Security Incident Response Team) działający pod egidą Talex S.A. 
Misją zespołu CSIRT Talex jest działalność na rzecz zapewnienia przyjaznych kosztowo usług cyberbezpieczeństwa 

oraz zapobieganie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT dla Spółki oraz jej klientów.


Zespół CSIRT Talex mimo, że oficjalnie powstał w 2017 roku, dysponuje kadrą z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w IT. Członkowie naszego zespołu, rekrutujący się spośród inżynierów różnych specjalności informatycznych, 
bez wyjątku są pasjonatami, którzy po latach świadczenia profesjonalnych usług projektowych, administracyjnych czy deweloperskich, poświęcili się cyberbezpieczeństwu. 

Na co dzień zajmujemy się wykrywaniem zagrożeń bezpieczeństwa, na które mogą być narażone obsługiwane przez naszą Spółkę środowiska IT, analizujemy, obsługujemy i przeciwdziałamy incydentom cyberbezpieczeństwa. 

Prowadzimy konsultacje i działania pro-aktywne zmierzające do podniesienia poziomu obrony przed atakami,
zarówno w kontekście technologii, jak i organizacji pracy w IT. 

Pomagamy uporać się ze skutkami ataków oraz dostarczamy rozwiązania, które minimalizują ich skutki,
korzystając z zasobów naszego certyfikowanego Data Center (norma EN 50600). 

Jakość usług naszej Spółki gwarantuje i potwierdza m.in. norma ISO 27001.


Kontakt


Zgłoszenia incydentów prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres csirt@talex.pl.
W trosce o poufność przesyłanych informacji sugerujemy szyfrowanie wiadomości
z użyciem umieszczonego poniżej klucza PGP.


Dokumenty do pobrania:


Key ID: FAF424DE
Fingerprint: C5C4 7CEB E88A 2093 6AE2 7F40 B102 E32F FAF4 24DE