PROJEKTY UE

Talex zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

Opracowanie podstaw teoretycznych i prototypu hybrydowego systemu decyzyjno-ratingowego


Celem projektu było przeprowadzenie badań przemysłowych i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy TALEX S.A., na podstawie których określona i zweryfikowana zostanie koncepcja architektury systemu decyzyjnego. Realizacja projektu umożliwi przeprowadzenie demonstracji prototypu systemu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste. Projekt realizowany będzie w terminie od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r., a jego zakres obejmować będzie zakup niezbędnej infrastruktury oraz przeprowadzenie badań przemysłowych.

Produktem projektu będzie prototyp systemu decyzyjnego tzw. system hybrydowy, wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (machine learning). Realizacja projektu pozwoli spółce na zdywersyfikowanie oferty specjalistycznych usług biznesowych w zakresie kompleksowych wdrożeń systemów ratingowych i decyzyjnych, kierowanych głównie do instytucji finansowych.

Wartość projektu: 5 075 318,59 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 493 561, 41 PLN


Projekty zrealizowane ze środków UE

Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi
Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B poprzez budowę innowacyjnej aplikacji TalDesk2 przez Talex S.A.
Utworzenie nowoczesnego Data Center podniesieniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności Talex S.A.