Integracja systemów IT

TWORZYMY EFEKTYWNE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKA INFORMATYCZNE

INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Zintegrowane środowiska informatyczne wykorzystują potencjał nowych technologii. Dlatego proponujemy usługi w zakresie projektowania, budowy, utrzymania i rozwoju infrastruktury IT. Mamy doświadczenie w zakresie migracji, konsolidacji i wirtualizacji. Tworzymy rozwiązania zapewniające pożądaną wydajność i bezpieczeństwo systemów. Zapewniamy integrację systemów, czyniąc je niezawodnymi i użytecznymi dla osób zarządzających.


Integracja infrastruktury na wszystkich poziomach

Wykonujemy integracje obejmujące różne technologie i warstwy infrastruktury IT:

 • serwery RISC oraz serwery klasy Intelx86 (IBM Power, HP, Dell, Lenovo, Huawei, Fujitsu)
 • urządzenia pamięci masowej (IBM, HP, Dell, Lenovo, Hitachi)
 • systemy operacyjne Unix (AIX, HP-UX, Solaris), Linux, Windows
 • oprogramowanie bazodanowe (Oracle, IBM DB2 UDB, Informix, SAP DB, MS SQL Server, MySQL)
 • wirtualizacje środowisk serwerowych, pamięci masowych, stacji roboczych i aplikacji
 • kompleksową budowę środowisk chmury prywatnej (ang. private cloud)
 • oprogramowanie aplikacyjne
 • sieci pamięci masowych (FC SAN, IP SAN)
 • rozwiązania centralnego backupu
 • migracje środowisk fizycznych i wirtualnych

Wirtualizacja

Proponujemy optymalizację infrastruktury IT w organizacji z wykorzystaniem rozwiązań wirtualizacyjnych. Oferujemy:

 • analizę przedwdrożeniową, sizing oraz zaprojektowanie rozwiązania wirtualizacji i konsolidacji środowiska serwerowego
 • kompleksowe wdrożenia rozwiązań jedno lub wieloklientowych chmur prywatnych
 • wdrożenia oprogramowania VMware vSphere, Microsoft Hyper-V czy Citrix XenServer
 • kompleksowe przeprowadzenie wdrożenia - od instalacji sprzętu (serwery, SAN, storage, biblioteki taśmowe), konfigurację farmy wirtualnej, aż po przeszkolenie administratorów i wsparcie techniczne
 • wdrożenie wirtualizacji pamięci masowych
 • wirtualizację stacji roboczych oraz aplikacji


Projektowanie środowisk wysokiej dostępności i awaryjnego przywracania pracy systemów po katastrofie

Koszt wdrożenia systemów wysokiej dostępności może okazać się znacznie niższy niż wysokość strat wynikających z ich awarii. Dlatego proponujemy:

 • analizę istniejących u klienta aplikacji oraz usług pod kątem wdrożenia rozwiązania wysokiej dostępności (ang. high availability)
 • zaprojektowanie infrastruktury klastrów serwerów
 • instalację i konfigurację aplikacji oraz usług na platformie HA
 • sprzętową lub programową replikację danych
 • procedury przywracania systemów po katastrofie lub poważniej awarii
 • systemy automatyzujące proces przełączania i powrotu (ang. failover/failback automation)
 • kompletne rozwiązania DRC (ang. disaster recovery center)
 • definicję wartości parametrów RPO (ang. Recover Point Objective) i RTO (ang. Recovery Time Objective) i dobór rozwiązań, które będą je spełniać


Budowa i zarządzanie sieciami korporacyjnymi

Tworzymy kompleksowe rozwiązania sieciowe. Naszym klientom oferujemy:

 • projektowanie i budowę sieci LAN/WAN/MAN
 • budowę węzłów internetowych
 • budowę bezprzewodowych sieci WLAN
 • tworzenie wirtualnych sieci prywatnych VPN
 • szerokopasmowe systemy DWDM
 • rozwiązania bezpieczeństwa typu firewall, NAT, IPS, UTM czy load balancer
 • usługi transmisji głosu za pośrednictwem sieci IP i telefonii IP
 • budowę systemów zarządzania sieciami


Backup i odzyskiwanie danych

Budowa systemu backupu, który zabezpieczy Twoje dane na wypadek awarii, wymaga kompetencji z wielu obszarów, które zapewniają eksperci Talex poprzez:

 • projektowanie polityki kopii zapasowych na podstawie wymagań biznesowych lub najlepszych praktyk stosowanych w rozwiązaniach backupu
 • projektowanie i wrażanie systemów centralnego backupu z wykorzystaniem optymalnie dobranego oprogramowania
 • wdrożenia systemów centralnego backupu z wykorzystaniem optymalnie dobranej aplikacji
 • dobór i sizing urządzeń do składowania danych (sprzętowe deduplikatory dyskowe, biblioteki taśmowe, wirtualne biblioteki taśmowe, macierze dyskowe)
 • modernizacje istniejących systemów backupu
 • możliwość przechowywania kopii bezpieczeństwa w naszym Talex Data Center

Potrzebujesz kompleksowej usługi integracji systemów IT?

Skontaktuj się z nami!